მომხმარებელმა გაიღიმა

2021-9-22, მომხმარებლის ყველაზე ბედნიერი დღე, რადგან მისმა ქათამმა პირველი კვერცხი დადო.

ერთი თვის შემდეგ კარგი ამბავი მითხრეს,კვერცხის წარმოების მაჩვენებელი შეიძლება მიაღწიოს 90% -სმომხმარებელმა კვერცხები ბაზარში გაიტანა გასაყიდად, სახეზე ღიმილით.(ჩვენი საკვების პრემიქსის გამოყენებით)